Wróć na stronę główną

 


 

Instalacja pompy ciepła

 

Cały proces instalacyjny możemy podzielić na klika głównych etapów:

1. Montaż pompy ciepła.

2. Wykonanie instalacji hydraulicznej.

3. Uruchomienie układu.

 

Montaż pompy ciepła

Prace montażowe na tym etapie polegają na zamontowaniu jednostek pompy ciepła oraz wykonaniu instalacji gazowej i elektrycznej pomiędzy nimi. Jednostkę zewnętrzną instalujemy na stopach antywibracyjnych przymocowanych do statywu oraz bloczków betonowych (cięte krawężniki drogowe). W przypadku dużych jednostek T-CAP w wersji super cichej lub monoblok stosujemy bitumiczne podstawy absorbujące hałas i wibracje.

 

 

Jednostka wewnętrzna wykonana jest jako element wiszący, który mocowany jest do ściany za pomocą kołków rozporowych.

 

 

Po stronie klienta jest doprowadzenie zasilania elektrycznego do jednostki wewnętrznej pompy ciepła. Każda pompa ciepła wymaga dwóch niezależnych zasileń podłączonych do dwóch niezależnych zabezpieczeń.

 

Wykonanie instalacji hydraulicznej

Instalacja hydrauliczna składa się z kilku kluczowych elementów takich jak:

- zawór przełączający,

- bufor,

- zasobnik wody użytkowej,

- grupa bezpieczeństwa,

- magnetyczny separator zanieczyszczeń,

- zawory, drobny osprzęt, rurociągi.

 

Zawór przełączający służy do przełączania funkcji grzania centralne ogrzewanie / ciepła woda użytkowa. W momencie zapotrzebowania na wodę użytkową zawór ten całą moc pompy ciepła kieruje na zasobnik w celu jego wygrzania. Po osiągnięciu wymaganej temperatury wody użytkowej kieruje ponownie strumień grzewczy do instalacji centralnego ogrzewania.

 

 

Bufor Panasonic PAW-BTANK50L-2 o pojemności 50 litrów wykonany ze stali nierdzewnej jest elementem służącym do magazynowania energii oraz rozdzielania hydraulicznego układu pompy ciepła od układu centralnego ogrzewania. Bufor ten stosujemy głównie w układach grzejnikowych oraz układach ogrzewania podłogowego z regulacją temperatury poszczególnych pętli grzewczych za pomocą termostatów pomieszczeniowych. W zależności od układu hydraulicznego danej instalacji bufor ten może być podłączony równolegle (wymagana jest wtedy dodatkowa pompa obiegowa po stronie instalacji) lub szeregowo (instalacja nie wymaga dodatkowej pompy obiegowej, lecz koniecznym jest zainstalowanie zaworu upustowego).

 

 

Do przygotowania ciepłej wody użytkowej służy zasobnik z wbudowaną wężownicą. Pompy ciepła wymagają powiększonych powierzchni grzewczych wężownic, z tego też powodu podczas modernizacji kotłowni stałopalnych większość zainstalowanych zasobników należy wymienić, gdyż nie będą one poprawnie współpracowały z pompą ciepła. Standardowo stosujemy emaliowane zasobniki dostępne na naszym rynku, takie jak: WEBER, GALMET, BIAWAR. W ofercie mamy również zasobniki ze stali nierdzewnej, taki zasobnik jest przykładowo wbudowany w pompę ciepła w wersji All-in-One. W przypadku gdy instalacja wody użytkowej wyposażona jest w cyrkulację instalujemy dodatkową pompę wymuszającą przepływ ciepłej wody użytkowej, co z kolei zwiększa komfort mieszkańców domu. Aby zmniejszyć straty ciepła w układzie cyrkulacji, pompa ta jest sterowana przez specjalny układ czasowy umożliwiający zaprogramowanie godzin jej pracy oraz częstotliwość załączeń.

 

 

W celu zabezpieczenia zasobnika wody użytkowej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia stosujemy grupę bezpieczeństwa z wbudowanym zaworem bezpieczeństwa, manometrem oraz podłączonym przeponowym naczyniem wzbiorczym. Z kolei po stronie instalacji centralnego ogrzewania zarówno zawór bezpieczeństwa, jak i naczynie wzbiorcze są wbudowane w jednostkę wewnętrzną pompy ciepła (lub jednostkę typu monoblok).

 

 

Szczególnie w przypadku modernizowanych instalacji, które wcześniej zasilane były kotłem stałopalnym i pracowały w układzie otwartym, stosujemy w celu ochrony hydrauliki pompy ciepła magnetyczne separatory zanieczyszczeń. Są one montowane na powrocie z instalacji centralnego ogrzewania, ich zadaniem jest wyłapywanie zanieczyszczeń jakie mogły pozostać w starszej instalacji nawet po jej wypłukaniu. W przypadku nowych instalacji, szczególnie ogrzewania podłogowego, wystarczający jest filtr siatkowy stanowiący element hydrauliczny jednostki wewnętrznej pompy ciepła. Od wersji J filtry te mają dodatkowo zamontowane mocne magnesy neodymowe wyłapujące zanieczyszczenia metaliczne.

 

 

Rurociągi łączące poszczególne elementy wykonujemy w technologii złączek zaprasowywanych. W instalacji wody użytkowej stosujemy rurociągi miedziane, natomiast w instalacji grzewczej ocynkowane. Rurociągi mogą być zaizolowane z zastosowaniem izolacji kauczukowej. Izolację wykonujemy jako opcję na życzenie klienta.

 

 

W przypadku, gdy klient życzy sobie pozostawienie kotła węglowego, który ma współpracować z pompą ciepła, instalacja hydrauliczna musi zostać rozbudowana o kilka istotnych elementów hydraulicznych. Kotły węglowe w znakomitej większości pracują w systemie otwartym. Pompa ciepła wymaga natomiast wykonania zamkniętego systemu grzewczego. W takiej sytuacji układ hydrauliczny musi być wyposażony w wymiennik ciepła umożliwiający hydrauliczne rozdzielenie układu otwartego i zamkniętego. Takie rozwiązania wymagają indywidualnego doboru poszczególnych elementów (wielkość wymiennika, dodatkowe pompy obiegowe, naczynie wzbiorcze dla systemu otwartego).

 

 

Uruchomienie układu, serwis

Uruchomienie obejmuje napełnienie zładu wodą spełniającą wymagania jakościowe producenta pompy ciepła, odpowietrzenie oraz sprawdzenie szczelności. Kolejnym etapem jest rozgrzanie instalacji i kontrola parametrów pracy pompy ciepła. Na koniec szkolimy użytkownika w podstawowym zakresie obsługi sterownika pompy ciepła oraz całej technologii powstałej maszynowni pompy ciepła.

Zapewniamy również Państwu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz wykonywanie przeglądów okresowych (wymóg gwarancyjny obejmuje jeden przegląd w ciągu roku).